Select Page

آزمون استرس شغلی HSE

آزمون استرس شغلی HSE

استرس شغلی موقعیتی است که از تعامل میان افراد و مشاغل حاصل می شود و وجه مشخصه آن تغییراتی است که درون افراد رخ می دهد و آن ها را وادار می کند تا از نحوه عمل بهنجار خود انحراف جویند.
استرس شغلی به این صورت تعریف می شود: هرگونه واکنش غیرمفید روانی یا جسمانی که در نتیجه عدمتطابق فرد با توانایی هایش حاصل می شود، که می تواند سبب بروز رفتارهای پرخاشگرانه، صدمات شغلی، اختلالات روانی یا جسمانی و حتی مرگ شود.

استرس شغلی بر سلامتی افراد تاثیر می گذارد، کیفیت زندگی را کاهش می دهد و احتمال وقوع حوادث ناشی از کار را افزایش می دهد. تجربه کردن استرس می تواند تاثیرات زیان آوری بر سلامت فیزیکی و روانی(مانند فشار خون بالا، حملات قلبی، افسردگی و اضطراب) وارد آورد. (با توجه به اهمیت استرس و به خصوص استرس شغلی، نیاز به ابزاری مناسب جهت اندازه گیری
ابعاد مختلف استرس شغلی همواره احساس شده است. این نیاز باعث شده که پژوهشگران در مقاطع مختلف به ساخت پرسش نامه های استرس شغلی اقدام نمایند.

آزمون استرس شغلی HSE

پرسشنامه های مختلفی به منظور ارزیابی ذهنی استرس به دنیا معرفی شده اند، سازمان بهداشت جهانی برای ارزیابی استرس در زمینه ایمنی بیمار ابزار ارائه شده از سوی سازمان اجرایی بهداشت و ایمنی (HSE) را ابزاری معتبر معرفی می کند. پرسشنامه استرس شغلی موسسه سلامت وایمنی (HSE) انگلستان دارای ۳۵ سوال با هفت حیطه می باشد.

هفت حیطه مورد سنجش در این پرسشنامه عبارتند از:
۱ .نیاز(تقاضا): موضوعاتی از قبیل بار کاری، الگوهای کاری و تغییر محیط را لحاظ می کند.
۲ .کنترل: پوشش این معنا که چه مقدار به یک فرد اجازه داده می شود تا وظیفه خود را آنگونه کهدوست دارد انجام دهد، و در واقع امورات محوله را در مسیر مورد نظر خود به انجام برساند.
۳ .حمایت همکاران: شامل تشویق، حمایت و منابع فراهم شده به وسیله همکاران برای فرد میباشد.
۴ .حمایت مدیریتی: اندازه گیری تشویق، حمایت و منابع فراهم شده به وسیله کارفرما است، درواقع میزان حمایتی که فرد از سوی مدیریت و نهاد خدمتی خود دریافت می کند را می سنجد.
۵ .روابط: بیانگر افزایش تمرین و خصوصیات مثبت شخصیتی، جهت افزایش ارتباطات جمعی و کاهش کشمکش و درگیری در محیط کار است.
۶ .نقش: فاکتورهای بیانگر این مفهوم که یک فرد چه هنگام نقش کاری خود را درک نموده است وآیا کارفرما اطمینان حاصل می کند که تضاد نقش ها وجود نداشته باشد.
۷ .تغییر: بیانگر چگونگی مدیریت تغییرات سازمانی و ارتباط این تغییرات با شرایط کار می باشد.

درباره گردآورنده

هادی نعمتی

نویسنده و عضو تیم تحریریه طرحواره

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ما را در اینستاگرام دنبال کنید