Select Page

پرسشنامه مهارت تفکر انتقادی کالیفرنیا فاسیون و فاسیون (CCTST)

پرسشنامه مهارت تفکر انتقادی کالیفرنیا فاسیون و فاسیون (CCTST)

پرسشنامه مهارت تفکر انتقادی که در سال های ۱۹۹۰-۱۹۸۹ فاشیون و فاشیون با همکاری انجمن فلاسفه چند دانشگاه ایالات متحده آمریکا، در مطالعه ای به روش دلفی بر اساس نظرات ۴۶ تن از صاحب نظران، تفکر انتقادی، فلاسفه و اساتید برجسته آموزشی و پس از بررسی های لازم، به یک مفهوم اجماعی از تفکر انتقادی و مهارت های آن دست یافتند.

ده‌ها سال از معرفی مفهوم تفکر انتقادی به عنوان مهارتی اساسی برای زندگی می‌گذرد و در زمینه اندازه‌گیری و آموزش آن نیز ده‌ها تعریف و ابزار به جامعه علمی و آموزشی تدوین گشته است.

تفکر انتقادی در یکی از جامع‌ترین تعریف‌های آن به عنوان فرآیندی هشیارانه و قصدمند که به منظور تفسیر و ارزیابی اطلاعات و تجربیات مورد استفاده قرار می‌گیرد تعریف شده است.

متفکر انتقادی هر حرفی را بدون تفکر نمی‌پذیرد، به محدودیت‌های فکر آشنا است و از اطلاعات در دسترس بهترین استفاده را می‌کند. مهارت در تفکر انتقادی به معنای زندگی کردن با نتایج یک تفکر درست در زمینه انتخاب و اقدام است.

بر اساس مفهوم ارائه شده به روش دلفی، تفکر انتقادی به عنوان یک فرآیند قضاوت خودتنظیم و هدف دار است که سبب حل مشکلات و تصمیم گیری مناسب در فرد می شود. این فرآیند یک فرآیند خطی یا قدم به قدم نیست، بلکه انعطاف پذیری تفکر انتقادی به فرد اجازه می دهد که تئوری های مورد استفاده، شواهد موجود، معیارها یا استانداردهای شرح داده شده و یا ارز روش های مورد استفاده را به طور منطقی و به روش استدلالی مورد قضاوت قرار دهد. در واقع فرد با استفاده از توانائی تفکر انتقادی قادر خواهد بود با بررسی دقیق مشکلات و مسائل مرکب و منفرد، نحوه عمل و نوع باوری را که باید داشته باشد را تعیین نماید، که جهت رسیدن به چنین باور و عملکردی، نقش مداخله گرانه مهارت های اصلی شناختی تفکر انتقادی بسیار چشم گیر است.

نتایج و تفسیر آن‌ها

پرسشنامه حاضر حاصل کارهای فاسیون وفاسیون (CCTST ،۱۹۹۰) است و تحت عنوان پرسشنامه تفکر انتقادی کالیفرنیا پرکاربردترین ابزار در زمینه سنجش مهارت تفکر انتقادی به شمار می‌رود. این ابزار توسط محقیق مختلف داخلی (نک خلیلی، ۷۸ و اسلامی،۸۲) بررسی و به کار گرفته شده است و روایی و پایایی آن مطلوب گزارش شده است.

با تکمیل این پرسشنامه علاوه بر نمره کلی تفکر انتقادی، نمرات زیرمقیاس‌های پنجگانه آن شامل ارزشیابی، استنباط، تحلیل، استدلال قیاسی و استدلال استقرایی به شما ارایه خواهد گردید.

About The Author

پریسا نعیمی

نویسنده و عضو تیم تحریریه طرحواره, کارشناس ارشد روان‌شناسی تربیتی از دانشگاه علامه طباطبایی

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ما را در اینستاگرام دنبال کنید

پربازدیدترین مطالب اخیر

محبوبترین ها