Select Page

پرسشنامه تصویر ارزش‌های شوارتز PVQ

پرسشنامه تصویر ارزش‌های شوارتز PVQ
پرسشنامه تصویر ارزش‌ها

ارزش‌ها بنابر تعریف شوارتز اهداف فراموقعیتی هستند که به عنوان اصول راهنما در خدمت زندگی فرد یا گروه قرار داشته و اهمیت متفاوتی دارند. ماهیت و اهمیت ارزش ها را می توان در شش مقوله زیر جمع بندی نمود:

  1. ارزش ها با عواطف و هیجان‌ها پیوندی ناگسستنی دارند.
  2. ارزش ها اهداف مطلوبی را که موجب انگیزش می شوند، نشان می دهند.
  3. ارزش ها فراتر از اقدام یا موقعیتی خاص عمل می کنند.
  4. ارزش ها به عنوان شاخص و استاندارد به کار گرفته می شوند.
  5. اهمیت و اولویت بندی ارزش ها از فردی به فرد دیگر متفاوت است.
  6. اهمیت نسبی مجموعه های ارزشی عملکرد و فعالیت های فرد را هدایت می کند.

تفاوت های فردی و سازمانی در این زمینه تحت تاثیر عواملی مانند سن، جنسیت، آموزش و سطح اجتماعی (درآمد) است. براساس ارزش های هر فرد می توان رفتار فرد را پیش بینی نمود که حاصل فرآیندهای وصل (Linking Processes) است. فرآیندهای وصل عبارتند از فعال‌سازی ارزش، ارزش به عنوان منبع انگیزش، مداخله ارزش ها در توجه، ادراک و تفسیر موقعیت ها ونقش ارزش ها در برنامه ریزی فعالیت ها.

نتایج و تفسیر آن ها

مدل ارزش های شوارتز حاصل بررسی و مطالعات متعدد در بیش از ۴۰ کشور و ۱۲ زبان مختلف است. شوارتز طی بیش از بیست سال مطالعه پژوهش ابزارهای مختلفی برای سنجش ابزارها طراحی نموده است که «تصویر ارزش‌ها» در سه فرم ۲۱، ۴۰ و ۵۸ سوالی از بهترین آن ها هستند. سازگار با فرهنگ ها گوناگون هستند و مطالعات متعدد داخلی و خارجی علاوه بر تایید مدل (روایی)، پایایی مطلوبی نیز برای این ابزار گزارش کرده اند که از جمله می توان به داریاپور (۱۳۸۶) در مورد بررسی مدل اشاره نمود.

با اجرای این پرسشنامه علاوه بر نمرات ارزش های دهگانه مدل شوارتز، ارزش های فردی آزمودنی بررسی و گزارش می شود.

About The Author

پریسا نعیمی

نویسنده و عضو تیم تحریریه طرحواره, کارشناس ارشد روان‌شناسی تربیتی از دانشگاه علامه طباطبایی

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ما را در اینستاگرام دنبال کنید

پربازدیدترین مطالب اخیر

محبوبترین ها