Select Page

پرسشنامه ی تصور از خود بک

۱,۹۰۰تومان

نصور از خود همان ادراک از خویشتن است. به عبارت دیگر تصور از خود یک نقطه نظر عینی از مهارت ها ، خصوصیات و توانایی هایی است که فرد از خود دارد. برای ارزیابی تصور از خود روش ها و پرسشنامه های مختلفی تهیه شده است.

توضیحات

توضیحات

مقدمه:

تصور از خود همان ادراک از خویشتن است. به عبارت دیگر تصور از خود یک نقطه نظر عینی از مهارت ها ، خصوصیات و توانایی هایی است که فرد از خود دارد. برای ارزیابی تصور از خود روش ها و پرسشنامه های مختلفی تهیه شده است. ویژگی شخصیتی که در این مقیاس ها مورد بررسی قرار می گیرد ، عبارت است از توانایی ارائه ی مفهومی از خود. یکی از روشهای رایج برای بررسی تصور از خود ، آزمون تصور از خود بک (BSCT) است. این آزمون که در سال ۱۹۷۸ توسط بک و استیر و بر اساس نظریه شناختی بک تهیه گردیده است ، دارای ۲۵ ماده است.این ۲۵ ماده عبارتند از: قیافه ، معلومات ، آزمندی، حافظه، بذله گویی، هوش، محبوبیت، جاذبه ی جنسی، شخصیت، تنبلی، خودخواهی، وضع ظاهر، خوش خلقی، استقلال، مرتب و پاکیزه بودن، موفقیت، مهربانی، یادگیری، حسادت، سختکوشی، توانایی خواندن به اتمام رساندن کارها، هشیاری از خود، ورزشکاری و بی رحمی.

بر اساس تحقیقات بک و همکاران (۱۹۹۲) این مقیاس ۵ جنبه از ویژگی ها را مورد بررسی و اندازه گیری قرار می دهد که عبارتند از : توانایی ذهنی، کارآمدی شغلی، جذابیت جسمانی، مهارت های اجتماعی و عیب ها و حسن ها. به عقیده ی مؤلفان نحوه ی توصیف افراد در زمینه های فوق با یکدیگر متفاوت است.

  • بعد توانایی ذهنی شامل سوال های مربوط به معلومات ، هوش، یادگیری چیزها، توانایی خواندن و حافظه.
  • بعدتوانایی شغلی شامل سوال های مربوط به، اتمام رساندن کارها، تلاش و سخت کوشی، موفقیت، تنبلی و هشیاری از خود می باشد.
  • بعد جذابیت جسمانی شامل سوال های مربوط به قیافه ، محبوبیت ، جذابیت ، وضع ظاهر و مرتب بودن.
  • بعد مهارت های اجتماعی شامل سوال های مربوط به شوخ طبعی ، استقلال ، حسادت ، شخصیت و ورزشکاری.
  • بعد عیب ها و حسن ها شامل سوال های مربوط به حرص و طمع ، خودخواهی ، بی رحمی ، مهربانی و خلق و خو.

اعتبار و روایی:

بک و همکاران (۱۹۸۵) ضریب اعتبار ۸۸/۰ و ۶۵/۰ را با استفاده از روش آزمون – آزمون مجدد به ترتیب پس از یک هفته و سه ماه فاصله ی زمانی گزارش نمودند. همچنین ضریب همسانی درونی برای این مقیاس ۸۰/۰ گزارش شده است. روایی این پرسشنامه در مقایسه با پرسشنامه ی عزت نفس روزنبرگ ۵۵/۰ گزارش شده است. علاوه بر آن اعتبار این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای مردان افسرده ۸۰/۰ ، زنان افسرده ۷۶/۰ ، مردان مضطرب ۷۸/۰ و زنان مضطرب ۷۸/۰ گزارش شده است.

در ایران ، محمدی (۱۳۷۲) اعتبار این پرسشنامه را با استفاده از روش دو نیمه کردن و آلفای کرونباخ به ترتیب ۶۵/۰ و ۶۸/۰ گزارش کرده است. همچنین دیباج نیا (۱۳۸۳) آلفای کرونباخ ۷۹/۰ را برای پرسشنامه به دست آورده است.

ویژگی‌ها

توضیحات تکمیلی

نوع فایل:

PDF

روایی و پایایی:

دارد

نحوه تفسیر و نمره گذاری:

دارد

نظرات (0)

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پرسشنامه ی تصور از خود بک”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ما را در اینستاگرام دنبال کنید