Select Page

آزمون سنجش میزان انعطاف پذیری شناختی (CFI)

آزمون سنجش میزان انعطاف پذیری شناختی (CFI)

تعریف فنی انعطاف پذیری و روان شناختی (انعطاف پذیری شناختی) عبارت است از « توانایی تماس هرچه کامل تر با لحظه لحظه های زندگی، هنگامی که در دستیابی به هدف های ارزشمند مفید واقع می شود »

مطابق با نظریه انعطاف پذیری شناختی ، سلامت روان و تن یعنی، پذیرش محیطهای درونی و بیرونی خود فرد و تعهد به فعالیتهایی که از لحاظ ارزشمندی با ثبات است. پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی CFI توسط دنیس و وندر وال در سال ۲۰۱۰ ساخته شده است.

این پرسشنامه مشتمل بر ۲۰ سوال میباشد. این پرسشنامه برای ارزیابی میزان پیشرفت فرد در کار بالینی و غیربالینی و برای ارزیابی میزان پیشرفت فرد در ایجاد تفکر انعطاف پذیر در درمان شناختی ـ رفتاری افسردگی و سایر بیماریهای روانی به کار میرود. توجه داشته باشید که پاسخ دادن به چنین سوالاتی نیازمند فکر کردن طولانی نیست و اولین پاسخ شما احتمالا بهترین پاسخ خواهد بود.

انعطاف پذیری شناختی (CFI)

شکلهای مختلف آسیب شناسی روانی بر اساس انعطاف پذیری شناختی به وسیله افراط در قوانین رفتاری و عاطفی ناسازگارانه یا به وسیله رفتارهایی ارزش محور و حساسیت به احتمالات که مربوط به آینده است، شرح داده میشوند. انعطاف پذیری شناختی میتواند فکر و رفتار فرد را در پاسخ به تغییرات شرایط محیط سازگار کند. بر این اساس شواهدی وجود دارد که نشان میدهد انعطاف پذیری شناختی با بهزیستی روانی و آسیب پذیری در طیف گستردهایی از ناراحتی که شامل افسردگی ، اضطراب و ناراحتیهای روانی عمومی در ارتباط است. با توجه یه اینکه افراد دارای اختلالات خلقی با استفاده از نشخوارهای فکری به دنیای درونی خود فرو می ورند و برای مثال افسردگی خود را تقویت می کنند، کسانی که انعطاف پذیری شناختی ندارند به هنگام احساس غم به سمت نشخوار فکری گرایش می یابند زیرا به دشواری میتوانند برای رهایی از چنین احساساتی روشهای مقابلهای جایگزین بیابند.

درباره گردآورنده

هادی نعمتی

نویسنده و عضو تیم تحریریه طرحواره

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ما را در اینستاگرام دنبال کنید