Select Page

پرسشنامه خودسنجی نوجوانان YSR

 

پرسشنامه خودسنجی نوجوانان

شناخت صحیح و ارائه خدمات موثر با توجه به نیازهای کودکان و نوجوانان مبتلا به مشکلات رفتاری و خانواده‌­های آنان باید در سطح جامعه مورد نظر قرار گیرد و همچنان متخصصان در این امر توفیق حاصل نکنند، دسترسی به اهداف تعلیم وتربیت با اشکال روبرو می­‌شود. از سوی دیگر این امر خود تهدیدی برای زندگی سالم جامعه خواهد بود. بنابراین شناخت و بررسی نوجوانانی که درحال حاظر مشکلات رفتاری آنها مشخص شده است. اما درمرحله ابندایی آن قرار دارند، ضرورت دارد. این نوع بینش، بر این اصل استوار است که ششناسایی و درمان زودهنگام، موثرتر و کاراتر خواهد بود. چراکه این احتمال وجود دارد که این افراد مدرسه را رهاکنند ودر نابهنجار و خلاف موازین و امنیت خود و جامعه قدم بردارند. کسب اطلاعات معنی­دار قبل از هر اقدام، شرط اساسی موفقیت در امور مختلف است.

فرم مشکلات رفتاری نوجوانان، یک مقیاس خودارزیابی برای سنین ۱۱ تا ۱۸ سال است که برای نوجوانان با حداقل تحصیلات در حد پایه پنجم ابتدایی در مدت زمان ۱۵ دقیق قابل پاسخگویی است. این مقیاس ۱۲۰ سوالی، شامل بخش شایستگی‌ها از چهار قسمت فعالیتها، عملکرد تحصیلی، کارآیی اجتماعی و شایستگی کلی تشکیل شده است. فعالیتها انواع ورزش، انواع سرگرمی های غیرورزشی، مهارتها، شغل و کیفیت آن است. کارآمدی اجتماعی شامل سازمانی است که در آن نوجوان عضویت و فعالیت دارد. میزان فعالیت در آن سازمان شامل دوستان و کیفیت رابطه آنها و رفتار با دیگران یا تنها بودن است(آخنباخ و رسکورلا، ۲۰۰۳؛ به نقل از کاکابرایی، حبیبی و فدایی، ۱۳۸۶). بخش سندرم‌ها شامل ۱۱۲ عبارت است.

این مقیاسها عبارتند از: ۱-گوشه‌گیری، ۲-شکایت جسمانی، ۳-افسردگی/اضطراب، ۴-مشکلات اجتماعی، ۵-مشکلات تفکر، ۶-مشکلات توجه، ۷-رفتار بزهکارانه، ۸-رفتار پرخاشگرانه و همچنین زیرمقیاس سایر مشکلات رفتاری که مجموعه ناهمگونی از مشکلات و ناراحتی های مختلف نظیر نافرمانی، غذا نخوردن و…) را در بر می‌گیرد.

جملات زیر را با دقت بخوانید و با توجه به آن یکی از گزینه های “درست نیست”، “تا حدی یا گاهی درست است” و  “کاملا یا غالبا درست است” را انتخاب نمایید.

 

پرسشنامه خودسنجی نوجوان YSR برای شما توسط وب سایت طرحواره ایجاد شده است.


 

جملات زیر را با دقت بخوانید و گزینه‌ای که فکر می‌کنید برای شما مناسب‌تر است رانتخاب نمایید.

بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۱.خیلی کوچکتر از سن خود عمل می‌کنم. *
۲.بدون اجازه والدینم مشروبات الکلی می‌خورم. *
۳.زیاد جر و بحث می‌کنم *
۴.کارهایی را که شروع می‌کنم، نمی‌توانم تمام کنم. *
۵.به ندرت از چیزی لذت می‌برم *
۶.حیوانات را دوست دارم. *
۷.لاف می‌زنم *
۸.در تمرکز یا توجه کردن مشکل دارم. *
۹.نمی‌توانم ذهن خود را از افکار خاصی رها کنم. *
۱۰.نمی‌توانم آرام بنشینم *
۱۱.به بزرگترها بسیار وابسته‌ام *
۱۲.احساس تنهایی می‌کنم. *
۱۳.احساس گیجی و سردرگمی می‌کنم. *
۱۴.زیاد گریه می‌کنم. *
۱۵.آدم کاملا صادقی هستم. *
۱۶.آدم بد‌جنسی هستم. *
۱۷.زیاد خیالبافی می‌کنم. *
۱۸.عمدا سعی می‌کنم به خودم صدمه بزنم یا خودم را بکشم. *
۱۹.سعی می‌کنم توجه دیگران را به خودم جلب کنم. *
۲۰.وسایل خودم را خراب می‌کنم. *
۲۱.وسایل متعلق به دیگران را خراب می‌کنم. *
۲۲.از والدینم اطاعت نمی‌کنم *
۲۳.در مدرسه نافرمانی می‌کنم *
۲۴.علی رغم وجود غذا به اندازه‌ی کافی، آنطور که باید بخورم، نمی‌خورم. *
۲۵.با بچه‌های دیگر نمی‌توانم کنار بیایم. *
۲۶.پس از انجام کاری که نباید انجام می‌دادم، احساس گناه نمی‌کنم. *
۲۷.نسبت به دیگران حسادت می‌کنم. *
۲۸.در خانه، مدرسه یا هر جای دیگر، مقررات را زیر پا می‌گذارم. *
۲۹.از حیوانات، موقعیتها یا مکانهای بخصوصی(غیر از مدرسه) می‌ترسم. *
۳۰.از رفتن به مدرسه می‌ترسم. *
۳۱.از اینکه ممکن است فکر یا کار بدی کنم می‌ترسم. *
۳۲.احساس می‌کنم باید بی نقص و کامل باشم. *
۳۳.احساس می‌کنم کسی مرا دوست ندارد. *
۳۴.احساس می‌کنم دیگران دنبالم هستند. *
۳۵.احساس بی‌ارزشی یا حقارت می‌کنم. *
۳۶.زیاد دچار سانحه می‌شوم یا آسیب می‌بینم. *
۳۷.زیاد جنگ و دعوا می‌کنم. *
۳۸.دیگران خیلی سر به سرم می‌گذارند. *
۳۹.با افرادی که توی دردسر می‌افتند، می‌گردم. *
۴۰.صداها یا اصواتی می‌شنوم که به نظر افراد دیگر وجود ندارند. *
۴۱.بدون فکر عمل می‌کنم. *
۴۲.ترجیح می‌دهم تنها باشم تا با دیگران. *
۴۳.دروغ می‌گویم یا تقلب می‌کنم. *
۴۴.ناخنهایم را می‌جوم. *
۴۵.عصبی و دچار تنش هستم. *
۴۶.قسمت‌هایی از بدنم می‌پرد یا تیکهای عصبی دارم. *
۴۷.کابوس‌های شبانه دارم. *
۴۸.بچه‌های دیگر از من خوششان نمی‌آید. *
۴۹.برخی از کارها را از اکثر بچه‌ها بهتر انجام می‌دهم. *
۵۰.خیلی ترسو و مضطب هستم. *
۵۱.احساس گیجی و منگی می‌کنم. *
۵۲.زیاد احساس گناه می‌کنم. *
۵۳.خیلی زیاد می‌خورم. *
۵۴.بی دلیل احساس خستگی شدید می‌کنم. *
۵۵.اضافه وزن دارم. *
۵۶.بدون دلیل پزشکی مشخص، مشکلات جسمانی دارم. *
۵۷.به دیگران حمله می‌کنم. *
۵۸.پوست یا سایر قسمت‌های بدنم را می‌گیرم یا فشار می‌دهم. *
۵۹.می‌توانم کاملا مهربان باشم. *
۶۰.دوست دارم چیزهای تازه را امتحان کنم. *
۶۱.تکالیف درسی‌ام را خوب انجام نمی‌دهم. *
۶۲.در هماهنگی و تعادل ضعف دارم. دست و پا چلفتی هستم. *
۶۳.ترجیح می‌دهم با بچه های بزرگ تر از خودم باشم. *
۶۴.ترجیح می‌دهم با بچه های کوچکتر از خودم باشم. *
۶۵.از صحبت کردن امتناع می‌کنم. *
۶۶.اعمال خاصی را بارها و بارها تکرار می‌کنم. *
۶۷.از خانه فرار می‌کنم. *
۶۸.زیاد جیغ و داد می‌کنم. *
۶۹.تودار هستم و مسائل را بروز نمی‌دهم. *
۷۰.چیزهایی را می‌بینم که به نظر دیگران وجود ندارند. *
۷۱.کمرو هستم. سریع دستپاچه می‌شوم. *
۷۲.مرتب آتش روشن می‌کنم. *
۷۳.می‌توانم با دست‌هایم خوب کار کنم. *
۷۴.رفتار نمایشی دارم یا لودگی می‌کنم. *
۷۵.خیلی خجالتی یا ترسو هستم. *
۷۶.از اکثر بچه‌ها کمتر می‌خوابم. *
۷۷.در طول روز یا شب از اکثر بچه ها بیشتر می‌خوابم. *
۷۸.بی توجه هستم یا حواسم به سادگی پرت می‌شود. *
۷۹.مشکل گفتاری دارم. *
۸۰.از حقم نمی‌گذرم. *
۸۱.از خانه دزدی می‌کنم. *
۸۲.از جاهایی به غیر از خانه دزدی می‌کنم. *
۸۳.خیلی از چیزهایی که به دردم نمی‌خورند را جمع می‌کنم. *
۸۴.کارهایی می‌کنم که از نظر دیگران، عجیب و غریب هستند. *
۸۵.افکاری دارم که از نظر دیگران، عجیب و غریب هستند. *
۸۶.لجباز هستم. *
۸۷.خلق یا احساساتم ناگهان تغییر می‌کند. *
۸۸.از بودن با دیگران لذت می برم. *
۸۹.بدگمان هستم. *
۹۰.دشنام می‌دهم یا کلمات رکیک به کار می‌برم. *
۹۱.درباره کشتن خودم صحبت می‌کنم. *
۹۲.دوست دارم دیگران را بخندانم. *
۹۳.زیاد حرف می‌زنم. *
۹۴.زیاد سر به سر دیگران می‌گذارم. *
۹۵.تندخو هستم. *
۹۶.درباره مسائل جنسی خیلی زیاد فکر می‌کنم. *
۹۷.دیگران را تهدید می‌کنم. *
۹۸.دوست دارم به دیگران کمک کنم. *
۹۹.سیگار یا قلیان می‌کشم. *
۱۰۰.در به خواب رفتن مشکل دارم. *
۱۰۱.در کلاس حاضر نمی‌شوم یا از مدرسه فرار می‌کنم. *
۱۰۲.انرژی زیادی ندارم. *
۱۰۳.ناراحت، غمگین یا افسرده‌ام. *
۱۰۴.در مقایسه با بچه‌های دیگر، پر سر و صدا هستم. *
۱۰۵.از داروها برای مقاصد غیرپزشکی استفاده می‌کنم. *
۱۰۶.دوست دارم با دیگران منصفانه رفتار کنم. *
۱۰۷.از جوک یا لطیفه خوب، لذت می‌برم. *
۱۰۸.دوست دارم زندگی را آسان بگیرم. *
۱۰۹.هر وقت بتوانم سعی می‌کنم به دیگران کمک کنم. *
۱۱۰.آرزو می کنم از جنس مخالف باشم. *
۱۱۱.از داشتن رابطه نزدیک با دیگران پرهیز می‌کنم. *
۱۱۲.زیاد نگران هستم. *

۱ از ۲

۱ Comment

  1. Avatar

    سلام ممنون از مطالب مفیدتون
    میشه لطفا نمره گذاری خودسنجی مشکلات رفتاری نوجوان آشنباخ رو بگذارید

    Reply

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *