Select Page

آزمون هوش هیجانی «بار– آن»

اولین مقیاس هوش هیجانی بار- آن در سال ۱۹۸۰ با طرح این سوال که چرا بعضی مردم نسبت به بعضی دیگر در زندگی موفق ترند آغاز گردید. در این سال مولف مفهوم تعریف و اندازه ای از هوش غیر شناختی  ارائه فرد و پس از ۱۷ سال تحقیق اولین مقیاس هوش هیجانی ساخته شد. مقیاس هوش هیجانی او دارای پنج مقیاس یا جنبه (مهارت های درون فردی، مقابله با فشار، سازگاری و خلق کار) و پانزده خرده مقیاس است.

روز به روز بر تعداد افرادی که متوجه می شوند، هوش هیجانی نقش مهم تری نسبت به هوش عمومی در موفقیت شخصی – شغلی انسان ها ایفا می کند افزوده می شود. پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن که توسط روون بار-آن تهیه شده است و ویراست سال ۲۰۰۶ آن یکی از پر کاربردترین ابزارهای روانسنجی است، در واقع  برای سنجش مجموعه قابلیت ها، صلاحیت ها و مهارت های غیر شناختی در نظر گرفته شده است که بر توانایی شخص برای موفقیت در مقابله با درخواست ها و فشارهای محیطی تاثیر دارند. عوامل کلیدی که این پرسشنامه ارزیابی می کند کارکرد های عاطفی، هیجانی و اجتماعی هستند که منجر به بهزیستی روانشناختی می گردند.

این پرسشنامه صفات شخصیتی را اندازه گیری نمی کند و به جای آن بر عملکرد فرد و استعداد برای عملکرد تاکید دارد.

نتایج و تفسیر آن ها

با انجام دادن این پرسشنامه شما تفسیر کاملی شامل پنج بعد اصلی و زیربعدهای آن و همچنین نمره کل در مقایسه با استاندارد و هنجار ملی دریافت خواهیدنمود. که به شما در تشخیص نقاط قوت و ضعف و برنامه ریزی برای بهبود آن ها کمک خواهد نمود.

البته این نکته را باید در نظر داشت که الگوی این پرسشنامه بیشتر استعداد برای عملکرد را می سنجد تا عملکرد واقعی فرد (استعداد موفقیت تا خود موفقیت). به این معنا که برای دستیابی به موفقیت در زمینه های مرتبط با هوش هیجانی ( که تقریبا شامل همه زندگی ما می شود) می بایست این استعداد را شکوفا ساخت و به مرحله عمل رساند. هوش هیجانی آموختنی است.

مقیاس های آزمون عبارتند از:

خود آگاهی هیجانی توانایی آگاه بودن و فهم احساس خود.

خود ابزاری  توانایی ابراز احساسات، باورها و افکار صریح و دفاع از مهارت های سازنده و بر حق خود

عزت نفس: توانایی آگاه بودن از ادراک خود، پذیرش خود و احترام به خود.

خودشکوفایی: توانایی درک ظرفیت های بالقوه و انجام چیزی که ی توان انجام داد، تلاش برای انجام دادن و لذت بردن.

استقلال: توانایی هدایت افکار و اعمال خود و آزاد بودن از تمایلات اجتماعی.

همدلی: توانایی آگاه بودن و درک احساسات دیگران و ارزش دادن به آن.

مسئولیت پذیری اجتماعی: توانایی بروز خود به عنوان یک عضو دارای حس همکاری، موثر و سازنده در گروه.

روابط بین فردی: توانایی ایجاد و حفظ روابط رضایت بخش متقابل که به وسیله نزدیکی عاطفی، صمیمیت، محبت کردن و محبت گرفتن توصیه می شود.

واقع گرایی: توانایی سنجش و هماهنگی، بین چیزی که به طور هیجانی تجربه شده و چیزی که بطور واقعی وجود دارد.

انعطاف پذیری: توانایی سازگار بودن افکار و رفتار با تغییرات محیط و موقعیت ها.

حل مساله: توانایی تشخیص و تعریف مشکلات، به همان خوبی خلق کردن و تحقق بخشیدن راه حل های موثر و بالقوه.

تحمل فشار روانی: توانایی مقاومت کردن در برابر رویدادها، موقعیت های فشار آوردن هیجانات قوی، بدون جادادن و یا رویارویی فعال و مثبت با فشار.

کنترل تکانش: توانایی مقاومت در برابر یک تکانش، سایق یا فعالیت های آزمایشی و یا کاهش آنها، بدون جا زدن و یا رویاروی فعال و ثبت با فشار.

خوش بینی: توانایی زیرکانه نگاه کردن به زندگی و تقویت نگرشهای مثبت، حتی در صورت بروز بدبختی و احساسات منفی.

شادمانی: توانایی احساس خوشبختی کردن با زندگی خود، لذت بردن از خود و دیگران، داشتن احساسات مثبت، صریح، مفرح و شوخ.

مقیاس مهارت های درون فردی شامل خود و مقیاس های آگاهی هیجانی خودابرازی احترام به خود خودشکوفایی و استقلال است. مقیاس مهارت های بین فردی شامل خود مقیاس های همدلی، مسئولیت پذیری اجتماعی و روابط بین فردی است. مقیاس مقابله با فشار(کنترل استرس) شامل خرده مقیاسهای تحمل استرس و کنترل تکانه است. مقیاس سازگاری شامل خرده مقیاس های انعطاف پذیری، حل مسئله و واقعیت سنجی است و مقیاس خلق کلی شامل خرده مقیاس های شادی و خوش بینی است.

 

آزمون رایگان هوش هیجانی «بار– آن» برای شما توسط وب سایت طرحواره ایجاد شده است.


 

بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۱.به نظر من برای غلبه بر مشکلات باید گام به گام پیش رفت. *
۲.لذت بردن از زندگی برایم مشکل است. *
۳.شغلی را ترجیح می دهم که حتی الامکان من تصمیم گیرنده باشم. *
۴.می توانم بدون تنش زیاد، با مشکلات مقابله کنم. *
۵.می توانم برای معنی دادن به زندگی ، تا حد امکان تلاش کنم. *
۶.نسبت به هیجاناتم آگاهم. *
۷.سعی می کنم بدون خیال پردازی، واقعیت امور را در نظر بگیرم. *
۸.به راحتی با دیگران دوست می شوم. *
۹.معتقدم توانایی تسلط بر شرایط دشوار را دارم. *
۱۰.بیشتر مواقع به خودم اطمینان دارم. *
۱۱.کنترل خشم برایم مشکل است. *
۱۲.شروع دوباره، برایم سخت است. *
۱۳.کمک به دیگران را دوست دارم. *
۱۴.به خوبی می توانم احساسات دیگران را درک کنم. *
۱۵.هنگامی که از دیگران خشمگین می شوم، نمی توانم با آنها در این مورد صحبت کنم. *
۱۶.هنگام رویارویی با یک موقعیت دشوار، دوست دارم تا حد ممکن در مورد آن اطلاعات جمع آوری کنم. *
۱۷.خندیدن برایم سخت است. *
۱۸.هنگام کارکردن با دیگران، بیشتر پیرو افکار آنها هستم تا فکر خودم. *
۱۹.نمی توانم به خوبی فشارها را تحمل کنم. *
۲۰.در چند سال گذشته کمترکاری را به نتیجه رسانده ام. *
۲۱.به سختی می توانم احساسات عمیقم را با دیگران درمیان بگذارم. *
۲۲.دیگران نمی فهمند که من چه فکری دارم. *
۲۳.به خوبی با دیگران همراهی میکنم. *
۲۴.به اغلب کارهایی که انجام می دهم خوش بین هستم. *
۲۵.برای خودم احترام قائل هستم. *
۲۶.عصبی بودنم مشکل ایجاد می کند. *
۲۷.به سختی می توانم فکرم را در مورد مسائل تغییر دهم. *
۲۸.کمک به دیگران، مرا کسل نمی کند، بخصوص اگر شایستگی آنرا داشته باشند. *
۲۹.دوستانم می توانند مسائل خصوصی خودشان را با من در میان بگذارند. *
۳۰.می توانم مخالفتم را با دیگران ابراز نمایم. *
۳۱.هنگام مواجه با یک مشکل، اولین کاری که انجام می دهم دست نگه داشتن و فکر کردن است. *
۳۲.فرد با نشاطی هستم. *
۳۳.ترجیح می دهم دیگران برایم تصمیم بگیرند. *
۳۴.احساس می کنم کنترل اضطراب برایم مشکل است. *
۳۵.از کارهایی که انجام می دهم راضی نیستم. *
۳۶.به سختی می فهمم چه احساسی دارم. *
۳۷.تمایل دارم با آنچه دراطرافم می گذرد روبرو نشوم و از برخورد با آنها طفره می روم. *
۳۸.روابط صمیمی با دوستانم برای هر دو طرفمان اهمیت دارد. *
۳۹.حتی درموقعیت های دشوار، معمولاً برای ادامه کار انگیزه دارم. *
۴۰.نمی توانم خودم را اینطور که هستم بپذیرم. *
۴۱.دیگران به من می گویند هنگام بحث، آرام تر صحبت کنم. *
۴۲.به آسانی با شرایط جدید سازگار می شوم. *
۴۳.به کودک گمشده کمک می کنم، حتی اگر همان موقع جای دیگری کار داشته باشم. *
۴۴.به اتفاقی که برای دیگران می افتد توجه دارم. *
۴۵.نه گفتن برایم مشکل است. *
۴۶.هنگام تلاش برای حل یک مشکل، راه حل های ممکن را در نظر می آورم، سپس بهترین را انتخاب می کنم. *
۴۷.از زندگی ام راضی ام. *
۴۸.تصمیم گیری برایم مشکل است. *
۴۹.می دانم در شرایط دشوار، چگونه احساس آرامش ام را حفظ کنم. *
۵۰.هیچ چیز در من علاقه ایجاد نمی کند. *
۵۱.از احساسی که دارم آگاهم. *
۵۲.در تصورات و خیال پردازی هایم غرق می شوم. *
۵۳.با دیگران رابطه خوبی دارم. *
۵۴.معمولاً انتظار دارم مشکلات به خوبی تمام شوند، هر چند گاهی چنین نمی شود. *
۵۵.از اندام و ظاهر خود راضی هستم . *
۵۶.کم صبر هستم. *
۵۷.می توانم عادات قبلی ام را تغییر دهم. *
۵۸.اگر لازم باشد با زیر پا گذاشتن قانون ازموقعیتی فرار کنم، این کار را انجام می دهم. *
۵۹.نسبت به احساسات دیگران حساس هستم. *
۶۰.می توانم به راحتی افکارم را به دیگران بگویم. *
۶۱.هنگام حل مشکلات، می توانم در مورد انتخاب بهترین راه حل تصمیم گیری کنم. *
۶۲.اهل شوخی هستم. *
۶۳.در انجام کارها و امور مختلف به دیگران وابسته ام. *
۶۴.رویارویی با مسائل ناخوشایند برایم مشکل است. *
۶۵.حتی الامکان کارهایی را به عهده می گیرم که برایم لذت بخش اند. *
۶۶.حتی هنگام آشفتگی، از آنچه در من اتفاق می افتد آگاهم. *
۶۷.تمایل به مبالغه گویی دارم. *
۶۸.به نظر دیگران من فردی اجتماعی هستم. *
۶۹.به توانایی ام برای مقابله با دشوارترین مسائل اطمینان دارم. *
۷۰.از شیوه نگرش و فکرم راضی هستم. *
۷۱.بدجوری خشمگین می شوم. *
۷۲.معمولاً تغییر کردن در زندگی روزانه برایم سخت است. *
۷۳.قادر هستم احترام دیگران را حفظ کنم. *
۷۴.دیدن رنج دیگران برایم سخت است. *
۷۵.به نظر دیگران من نمی توانم احساسات و افکارم را بروز دهم. *
۷۶.هنگام روبرو شدن با شرایط دشوار، سعی می کنم در مورد راه حل های ممکن فکر کنم. *
۷۷.افسرده هستم. *
۷۸.فکر می کنم به دیگران بیشتر احتیاج دارم، تا دیگران به من. *
۷۹.مضطرب هستم. *
۸۰.در مورد آنچه می خواهم در زندگی انجام دهم فکرمشخص و خوبی ندارم. *
۸۱.به سختی می توانم از امور برداشت صحیحی داشته باشم. *
۸۲.به سختی می توانم احساساتم را بیان کنم. *
۸۳.با دوستانم رابطه صمیمی برقرار می کنم. *
۸۴.قبل از شروع کارهای جدید، معمولاً احساس می کنم شکست خواهم خورد. *
۸۵.هنگام بررسی نقاط ضعف و قوّتم، باز هم احساس خوبی در مورد خودم دارم. *
۸۶.هنگام عصبانیت زود از کوره در می روم. *
۸۷.اگر مجبور به ترک وطنم باشم، سازگاری برایم دشوار خواهد بود. *
۸۸.به نظر من پایبندی یک شهروند به قانون مهم است. *
۸۹.از جریحه دار کردن احساسات دیگران خودداری می کنم. *
۹۰.مشکل می توانم از حق خودم دفاع کنم. *

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدیدترین آزمون‌ها