Select Page

پرسشنامه شش عاملی شخصیت هگزاکو (HEXACO-60)

با توافق عمومی روانشناسان بر سر پنج عامل بزرگ شخصیتی (به پرسشنامه نئو مراجعه نمایید) به نظر می رسید که پایان بحث سنجش صفات کلی شخصیتی نزدیک است، اما بررسی های بیشتر نشان داد که زبان عاملی مخل در این زمینه است. مطالعات بین فرهنگی نشان داده است که ساختارهای بهتری نیز در این زمینه وجود دارد که مدل هگزاکو (HEXACO) یا مدل شش عاملی شخصیت حاصل این مطالعات است که در واقع به بازآرایی دوباره صفات پنج گانه در قالب شش صفت شخصیتی پرداخته است. کلمه هگزاکو (HEXACO) از سر کلمات شش بعد شخصیتی این مدل تشکیل شده است که عبارتند از موارد زیر:پرسشنامه شش عاملی شخصیت هگزاکو (HEXACO-60)

 • Honesty-Humility      صداقت و تواضع
 • Emotionality  هیجانی بودن
 • Extraversion   برون گرایی
 • Agreeableness (versus Anger)  توافق جویی
 • Conscientiousness  وظیفه‌شناسی
 • Openness to Experience  گشودگی به تجربیات جدید

هریک از این عوامل خود از چهار مقیاس یا زیربعد تشکیل شده است که مجموعا ۲۴ بخش را شامل می گردد.

از جمله امتیازات این مدل این است که با توجه به ساختار عوامل مورد سنجش و قدرت تبیین مدل برای فرآیندهای سازمانی ای مانند جذب، نگهداری و توسعه بسیار مناسب است.

نتایج و تفسیر آن ها

در خصوص مدل و ویژگی های نسخه های مختلف پرسشنامه شخصیتی مطالعاتی در ایران نیز انجام گرفته است که از جمله آن ها می توان به کارهای پالاهنگ و همکاران (۱۳۸۸) و آقابابایی (۱۳۹۱) اشاره کرد که تقریبا در همه موارد مدل تایید و با کمی حذف و اضافه در آیتم ها ویژگی های روانشناختی (پایایی و اعتبار) این پرسشنامه مطلوب و قابل دفاع به لحاظ علمی ارزیابی کرده اند.

نسخه ارایه شده در سایت گروه روانشانسی طرحواره، نسخه کامل و بدون حذف و اضافات است. با تکمیل این پرسشنامه نمرات عوامل اصلی به همراه نمودار مربوطه به شما ارایه خواهد گردید.

راهنمای اجرا

 • در ادامه عبارات و جملاتی در خصوص شما آمده است.
 • لطفا هریک از آن ها را مطالعه کنید و میزان موافقت یا مخالفت خود را با آن عبارت مشخص کنید. سپس گزینه مورد نظر  انتخاب کنید.
 • لطفا حتی در مواردی که از نظر خود کاملا مطمئن نیستید، به عبارات پاسخ دهید.

بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۱.اگر من از یک نمایشگاه هنری دیدن کنم، به صورت کلی حوصله ام سر می رود. *
۲.از قبل برنامه ریزی می کنم و چیزها را سازماندهی می کنم تا در آخرین لحظه به دست و پا زدن نیفتم. *
۳.خیلی به ندرت از کسی کینه به دل می گیرم، حتی در مورد کسانی که به من خیلی بد کرده اند. *
۴.براساس منطق و دلیل به صورت کلی از خودم راضی هستم. *
۵.اگر مجبور به سفر در شرایط بد آب و هوایی بشوم، دچار بیم و هراس می شوم. *
۶.برای ترفیع گرفتن یا جلو افتادن در کارم چاپلوسی نمی کنم، حتی اگر فکر کنم که تملق و چاپلوسی در آن شرایط موثر است. *
۷.علاقه مند به آموختن در مورد تاریخ و مسایل سیاسی کشورهای دیگر هستم. *
۸.وقتی روی دست یابی به هدفی کار می کنم، اغلب خیلی سخت تلاش می کنم. *
۹.گاهی وقت ها مردم به من می گویند که خیلی از دیگران ایراد می گیرم. *
۱۰.در جلسات گروهی به ندرت نظر خودم را بیان می کنم. *
۱۱.گاهی وقت ها نمی توانم جلوی نگرانیم برای مسایل کوچک را بگیرم. *
۱۲.اگر بدانم که احتمالا هیچ وقت گیر نمی افتم، ممکن است بخواهم یک میلیون دلار یا یورو بدزدم. *
۱۳.اگر بتوانم یک اثر هنری مثل یک رمان داستانی یا یک آهنگ یا یک نقاشی خلق کنم، از آن کار لذت خواهم برد. *
۱۴.وقتی روی چیزی کار می کنم، خیلی به جزییات و مسایل ریز دقت نمی کنم. *
۱۵.گاهی وقت ها مردم به من می گویند که خیلی یکدنده هستم. *
۱۶.من کارهایی را که همراه با تعاملات اجتماعی باشد را به کارهایی که تنهایی باید انجام داد، ترجیح می دهم. *
۱۷.هرگاه از تجربه دردناکی رنج ببرم به کسی احتیاج دارم که به من احساس آرامش بدهد. *
۱۸.داشتن یک عالمه پول برای من اهمیت خاصی ندارد. *
۱۹.به نظرم توجه به افکار افراطی وقت تلف کردن است. *
۲۰.صمیم های من بیشتر نتیجه احساسی است که در آن لحظه دارم، شکل می گیرند و نه براساس فکر کردن دقیق. *
۲۱.دیگران فکر می کنند، من آدمی هستم که زود جوش می آورد. *
۲۲.اغلب روزها احساس سرزندگی و خوش بینی می کنم. *
۲۳.وقتی دیگرانی را در حال گریه می بینم، من هم گریه ام می گیرد. *
۲۴.فکر می کنم نسبت به متوسط مردم، از احترام بیشتری برخوردارم. *
۲۵.اگر فرصت داشته باشیم، در یک کنسرت موسیقی سنتی و کلاسیک شرکت خواهم کرد. *
۲۶.موقع کار، گاهی در کنار آمدن با بی برنامگی و بی نظمی مشکل دارم. *
۲۷.رویکرد من نسبت به افرادی که به من بدی کرده اند این است که «ببخش و فراموش کن». *
۲۸.احساس می کنم آدم محبوبی نیستم. *
۲۹.وقتی پای خطرهای جسمانی به میان می آید، خیلی دچار هراس می شوم. *
۳۰.اگر کارم گیر کسی باشد حتی به بی‌مزه‌ترین جوک هایش هم می خندم. *
۳۱.هیچ وقت از گشتن به دنبال مطلبی در فرهنگ ها و دانشنامه ها لذت نبرده ام. *
۳۲.من فقط حداقل حجم کاری را که برای گذران امور لازم است، انجام می دهم. *
۳۳.در قضاوت هایم در مورد مردم، مایل به آسان گیری و مدارا هستم. *
۳۴.در موقعیت های اجتماعی، معمولا اولین کسی هستم که پا پیش می گذارد و اولین حرکت را انجام می دهد. *
۳۵.من نسبت به اغلب مردم کمتر نگران هستم. *
۳۶.هیچ وقت رشوه قبول نمی کنم حتی اگر خیلی زیاد باشد. *
۳۷.مردم اغلبه به من می گویند که من تصویر سازی و تخیل قوی ای دارم. *
۳۸.من سعی می کنم همیشه در کارم دقیق باشم، حتی وقتی که تحت فشار زمانی هستم. *
۳۹.من بیشتر اوقات وقتی دیگران با نظر من مخالفت می کنند در مورد نظرم انعطاف پذیر هستم. *
۴۰.اولین کاری که در موقعیت های جدید انجام می دهم دوست شدن با افراد است. *
۴۱.بدون نیاز به حمایت عاطفی دیگران، می توانم از عهده موقعیت های سخت بر بیایم. *
۴۲.اگر ممکن باشد، از داشتن اجناس لوکس گران قیمت خیلی لذت می برم. *
۴۳.از افرادی که دیدگاه های غیر معمول دارند خوشم می آید. *
۴۴.من خیلی اشتباه می کنم چون قبل از عمل، فکر نمی کنم. *
۴۵.اغلب مردم سریعتر از من عصبانی می شوند. *
۴۶.اغلب مردم سرحال تر و پویا تر از حالت معمول من هستند. *
۴۷.وقتی افراد نزدیک به من برای مدت طولانی از من دور می شوند، سخت احساساتی می شوم. *
۴۸.می خواهم دیگران بدانند که من فردی مهم و و صاحب جایگاه و شان هستم. *
۴۹.خودم را جزیی از گروه افراد هنرمند و خلاق نمی دانم. *
۵۰.دیگران اغلب به من «کمالگرا» می گویند. *
۵۱.حتی وقتی دیگران خیلی اشتباه می کنند، به ندرت چیزی منفی به زبان می آورم. *
۵۲.گاهی وقت ها احساس بی ارزشی می کنم. *
۵۳.حتی در شرایط اضطراری، احساس وحشت زدگی نمی کنم. *
۵۴.فقط برای این که کسی کاری برایم انجام بدهد، وانمود نمی کنم که از او خوشم می آید. *
۵۵.بحث فلسفی به نظرم حوصله سربر است. *
۵۶.ترجیح می دهم کاری را که به ذهنم می رسد انجام بدهم تا این که به اجرای یک برنامه از قبل ریخته شده بچسبم. *
۵۷.وقتی دیگران به من می گویند که اشتباه می کنم، اولین واکنش من جدل کردن با آن ها است. *
۵۸.وقتی در گروهی هستم، اغلب این من هستم که از طرف گروه صحبت می کنم. *
۵۹.حتی در موقعیت هایی که بیشتر مردم احساساتی می شوند، من غیر احساساتی می مانم. *
۶۰.اگر بدانم که گیر نمی افتم ممکن است که برای جعل پول وسوسه بشوم. *

۱ Comment

 1. فاطمه

  اکثر سوالات تکراری بود

  Reply

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ما را در اینستاگرام دنبال کنید