Select Page

آزمون مثلث تاریک Dark Triad

توضیحات

با بخش تاریک شخصیت خود چقدر آشنا هستید. اضلاع آزمون مثلث تاریک عبارتند از خودشیفتگی، جامعه‌ستیزی و ماکیاولیسم. سه صفت شخصیتی که در زیر سطح تشخیص بالینی، نه آن قدر شدید هستند که نیازمند توجه درمانی باشند و نه آن قدر مطلوب هستند که بشود به آن ها بی توجه بود. از انتخاب همسر گرفته تا کارکنان تحقیقات نشان داده اند که این صفات در برخورد اول و کوتاه تاثیر بسیار مثبتی در جلب توجه طرف مقابل دارند.

در سطحی دیگر متغییرهای محیطی حتی می توانند به شکوفایی این صفات در حالاتی جامعه پسندانه هم بیانجامند به عنوان مثال می توان از آن ها در مشاغلی که برای دیگران سخت و طاقت فرسا هستند استفاده نمود.

نتایج و تفسیر آن ها

مطالعات پالهوس (Paulhus) در دانشگاه بریتیش کولومبیا طی دهه اخیر بر این موضوع متمرکز بوده است. انواع ابزارهای سایکومتریک و مطالعات متعددی در این زمینه نیز منتشر شده اند. نسخه حاضر فرم کوتاه مثلث تاریک Short Dark Triad (SD3) است که ترجمه و در اختیار شما قرار داده شده است. مشخصات روانسنجی پایایی و روایی ابزار مطلوب ارزیابی شده است و نسخه حاضر نیز از فرآیند ترجمه و بازترجمه گذشته است و روایی و پایی فرم ایرانی آن نیز محاسبه خواهد گردید.

با اجرای آزمون مثلث تاریک علاوه بر نمرات زیرمقیاس های سه گانه این ساختار، نمرات شما با میانگین یک جامعه آماری نیز مقایسه و گزارش می گردد.


 

بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۱.به زبان آوردن اسرار خود کار عاقلانه ای نیست. *
۲.برای باز کردن راه خودم دوست دارم، دیگران را دستکاری کنم. *
۳.هرکاری که لازم است باید انجام داد تا افراد مهم، طرف شما را بگیرند. *
۴.از تعارض مستقیم با افراد باید اجتناب کرد، چون ممکن است در آینده به درد بخورند. *
۵.نگاه‌داشتن اطلاعاتی که می شود از آن ها برعلیه افراد استفاده کرد، یک کار عاقلانه است. *
۶.شما باید منتظر فرصت مناسب باشید تا برگردید سراغ افراد. *
۷.چیزهایی هست که برای حفظ حسن شهرت خود باید از دیگران مخفی نگاه داشت. *
۸.مطمئن بشوید که برنامه های شما برای خودتان سودمند باشد و نه دیگران. *
۹.بیشتر آدم را می شود دستکاری کرد و سرکار گذاشت. *
۱۰.دیگران مرا به عنوان یک رهبر مادرزاد می بینند. *
۱۱.از این که مرکز توجه ها باشم، متنفرم. *
۱۲.خیلی از فعالیت های گروهی به نظر من احمقانه است. *
۱۳.من می دانم که فرد بخصوصی هستم، چون دیگران هم دایم به من همین را می گویند. *
۱۴.دوست دارم با افراد مهم آشنا و حشر و نشر داشته باشم. *
۱۵.اگر کسی از من تعریف کند، احساس خجالت می کنم. *
۱۶.من با افراد مشهور مقایسه شده ام و می شوم. *
۱۷.من یک آدم معمولی هستم. *
۱۸.روی گرفتن احترامی که شایسته آن هستم از دیگران اصرار می کنم. *
۱۹.دوست دارم از افراد صاحب قدرت انتقام بگیرم. *
۲۰.از موقعیت های خطرناک اجتناب می کنم. *
۲۱.تلافی باید سریع و شدید باشد. *
۲۲.مردم اغلب به من می گویند که قابل کنترل نیستم. *
۲۳.این حقیقت دارد که من می توانم با دیگران بی ادبانه رفتار کنم. *
۲۴.کسانی که با من در می افتند همیشه پشیمان می شوند. *
۲۵.من هیچ وقت با جرایم و مسایل قانونی درگیر نبوده ام. *
۲۶.از ارتباط جنسی با افرادی که حتی به سختی می شناسم، لذت می برم. *
۲۷.برای رسیدن به خواسته ام، هر چیزی که لازم باشد می گویم. *

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *