Select Page

نویسنده: ندا ستارزاده

چگونه حرف بزنیم زمانی که حرف زدن غیر ممکن به نظر میرسد

همه ی ما گاهی اوقات، فقط می خواهیم که تنها باشیم. شما نیز زمان‌هایی که عصبانی، مایوس و ناامید هستید احتمالا دوست ندارید مکالمه‌ای در این مورد داشته باشید و اگر شخصی تلاش کند که با شما حرف بزند این کار آنها به نظرتان آزاردهنده می‌آید.

Read More